Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Camilla Askebäck Diaz, mattelärare på högstadiet på Södermalmsskolan. Hon berättar hur hon jobbar för att eleverna ska börja förstå programmering genom kroppen.

När Camilla Askebäck Diaz undervisar i programmering möter hon ofta elever som säger att de inte kan. Ett första steg blir därför för Camilla att visa att programmering i undervisningen handlar om att förstå principen, att koden styr, och att datorn bara gör bara det den blir tillsagd att göra.