Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner

Apr 25, 2022

Kristina Alexanderson möter Patricia Svensson som undervisar högstadieelever i NO och teknik i Södertälje. I samtalet berättar Patricia hur hon använder teknikhistoria för att lära eleverna om modern teknik.

När en elev frågar Patricia Svensson hur en dator fungerar tar hon tillfället i akt att visa det i...