Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner

May 23, 2022

Kristina Alexanderson möter Mari Palm, IKT- strateg i Håbo kommun. Hon pratar om den lärande organisationen och att jobba med digital kompetens ur ett strategiskt perspektiv.

När Mari Palm arbetar med skolans digitalisering ser hon både till infrastruktur och utbildning. I det här avsnittet lyfter hon vikten av...


May 16, 2022

Kristina Alexanderson möter Ingela Lindström, lågstadielärare i Huddinge, i ett samtal om att publicera innehåll på nätet – och eventuella konsekvenser som kan komma av det.

Får en lärare publicera elevers arbeten på nätet? När Ingela Lindström ville visa upp elevernas arbeten för deras...


May 9, 2022

Kristina Alexanderson möter Fredrik Sandström, lärare i svenska på högstadiet i Arboga. I samtalet tar Fredrik upp frågan om elevers integritet och när digitala verktyg fungerar mindre bra för lärande. 

Fredrik Sandström var tidig med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Redan 1997 började...


May 2, 2022

Kristina Alexanderson möter Emma Frisk Carlström, lågstadielärare i Örebro. Hon berättar hur hon lär elever att tänka kritiskt på nätet och sätta gränser runt sina digitala jag.  När Emma Frisk Carlström lär ut integritetsfrågor till lågstadieelever börjar hon i klassrummet. Genom samtal och olika...


Apr 25, 2022

Kristina Alexanderson möter Patricia Svensson som undervisar högstadieelever i NO och teknik i Södertälje. I samtalet berättar Patricia hur hon använder teknikhistoria för att lära eleverna om modern teknik.

När en elev frågar Patricia Svensson hur en dator fungerar tar hon tillfället i akt att visa det i...