Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner

Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Annika Sjödahl, svensklärare på Gröna Dalens skola. De samtalar om emojiernas betydelse och hur eleverna använder dem.

Vad händer när symbolerna flyttar in i textskrivandet? När Annika Sjödahl fick en kärleksemoji från en elev blev hon osäker och tog upp det med kollegorna. Det...


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Ann Ulfves, matte- och NO-lärare på Skapaskolan. Hon pratar om datalogiskt tänkande och hur hon arbetar med programmering med yngre elever.

Ann Ulfves brukar låta sina elever börja med att programmera henne att bre en smörgås. Eleverna ropar ut sina instruktioner: ta med höger hand,...


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta. Hon pratar om hur hon ger eleverna kunskap i att söka och värdera det de hittar på nätet.

När Cilla undervisar i informationssökning och sökkritik börjar hon med att prata om hur internet funkar. Att det är ett...


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Greger Ravik, lärare i SO på Helenelundsskolan, i ett utforskande samtal om hur han gör upphovsrätt till en rolig lek för mellanstadieelever.

Om din kompis lånar din telefon och fotar en annan kompis, vem äger bilden? Podden Digitala lektioner tar i det här avsnittet upp digital...


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Camilla Askebäck Diaz, mattelärare på högstadiet på Södermalmsskolan. Hon berättar hur hon jobbar för att eleverna ska börja förstå programmering genom kroppen.

När Camilla Askebäck Diaz undervisar i programmering möter hon ofta elever som säger att de inte kan. Ett första...