Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta. Hon pratar om hur hon ger eleverna kunskap i att söka och värdera det de hittar på nätet.

När Cilla undervisar i informationssökning och sökkritik börjar hon med att prata om hur internet funkar. Att det är ett enormt nätverk av nätverk med spindlar som kryper omkring och samlar information till sitt bo, den stora databasen. Först efter det kan eleverna förstå vad som hamnar högt i sökresultatet och varför.