Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Apr 18, 2022

Kristina Alexanderson möter Emma Rosén, tidigare undervisningsråd på Skolverket, i ett samtal om skolans digitalisering. Emma Rosén och hennes kollegor på Skolverket arbetar tillsammans med skolor och huvudmän för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det är en insats som heter Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering. I det här avsnittet lyfter Emma hur insatsen går till och vilka utmaningar huvudmän står inför.