Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Greger Ravik, lärare i SO på Helenelundsskolan, i ett utforskande samtal om hur han gör upphovsrätt till en rolig lek för mellanstadieelever.

Om din kompis lånar din telefon och fotar en annan kompis, vem äger bilden? Podden Digitala lektioner tar i det här avsnittet upp digital kompetens och källanvändning, alltså vilket material du får använda på nätet och hur. Greger använder barnens bildintresse i sin undervisning och berättar om sin vanligaste övning, en bildjakt.