Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Ann Ulfves, matte- och NO-lärare på Skapaskolan. Hon pratar om datalogiskt tänkande och hur hon arbetar med programmering med yngre elever.

Ann Ulfves brukar låta sina elever börja med att programmera henne att bre en smörgås. Eleverna ropar ut sina instruktioner: ta med höger hand, ta upp kniven och så vidare. När de ger fel instruktion händer inget. Syftet är att eleverna ska förstå att datorn behöver exakta instruktioner, i rätt ordning för att göra en uppgift.