Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Maria Franzén, it-pedagog för låg- och mellanstadiet. Maria berättar hur hon ger elever som vuxit upp med läsplattor och internet en förståelse för hur världen funkade innan digitaliseringen.

När Maria Franzén berättar om internets historia börjar hon alltid med barnens perspektiv. Hon börjar ofta med att ställa frågor som: Hur tar man reda på någons telefonnummer idag? Hur gjorde man förr? Genom att ta avstamp i elevernas vardag kan Maria förmedla kunskap om hur allt var innan.